Tjek hulmursisoleringen i din bolig

Giv hulmursisoleringen en gennemgang

Hulmursisolering er en nem og effektiv måde at isolere boligen på. Du skal dog forinden foretage en grundig undersøgelse af tilstanden af hulmuren for det bedste resultat. Alle huse efter 1972 bør være isoleret i muren, og her er der kun tale om en efterfyldning. Huse fra før 1972 har ofte tomme hulmure, og her er der en rigtig god værdi i form af en kontant besparelse og et mere energirigtigt hus. For at tjekke hulmuren kan man bore et hul i fugen mellem stenene. Herefter kan en lille gren eller lignende stikkes ind, og man kan der mærke, om pinden møder modstand. Ellers få en professionel ud at tjekke med et kamera, man kan føre ind i muren.

Undersøg ydervæggens tilstand

Inden igangsættelse af hulmursisoleringen bør du tjekke tilstanden af ydervæggen, og hvordan den er isoleret. Det kan til dels gøres ved hjælp af det, som kaldes termografering, som er en undersøgelse med et varmefølsomt kamera. Undersøgelsen kan vise dig, om den nuværende isolering har huller, og om der er udmuringer o. lign. i ydervæggen. Det er også vigtigt at få styr på, hvordan fugtniveauet er, så en kommende hulmursisolering ikke vil bringe skade til boligen.

Undersøg formuren

Hvis formuren, soklen og vinduesområder har ophobede fugtproblemer indefra eller udefra, vil en hulmursisolering bevirke, at fugten ikke kan slippe væk. Er det tilfældet, kan det få skadelige konsekvenser som frostsprængninger i muren. Det er vigtigt, at du sørger for at få fjernet og erstattet ødelagte mursten i formuren og for at få repareret eventuelle revner, før du påbegynder efterisoleringen. Så sikrer du dig selv en effektiv, god løsning.

Undersøg bagmuren

Bagmuren skal være stærk for at klare indblæsning af ny hulmursisolering. Det sker ved et højt tryk, så det er kritisk, hvis muren har revner og sprækker eller utætheder ved fx døre og vinduer, hvor støv og andet kan blæses med ind i huset. Især i ældre huse med bagmure af letbeton eller porebeton, kan der være forskellige former for utætheder. Har muren i dit hus skader som disse, er det vigtigt at få dem udbedret, inden du går i gang med at blæse isoleringsmaterialet ind.