Tjek om din bolig trænger til efterisolering

Sådan tjekker du, om din bolig trænger til efterisolering

Der er mange, der vælger at efterisolere deres hus. Det er en forholdsvis nem metode, og det kan øge effektiviteten af husets isolering betydeligt. Det er dog yderst vigtigt at udføre en grundig undersøgelse af murenes nuværende tilstand samt af det gamle isoleringsmateriale, så du med efterisolering ikke gør mere skade end gavn trods gode ambitioner. Du bør finde ud af, hvor godt og hvordan huset er isoleret i husets forskellige konstruktioner, før du igangsætter det nye isoleringsarbejde. En energirapport fra efter september 2006 kan eventuelt bruges som en overordnet vurdering af, hvorvidt huset er for dårligt isoleret og dermed, om der bør efterisoleres.

Disse er tegn på dårlig isolering

1. En meget høj varmeregning
Hvis du kan se, at din varmeregning er meget høj i forhold husets størrelse, kan det betyde, at den nuværende isolering er for ineffektiv og med fordel kan erstattes. Der er set flere eksempler på, at varmeregningen reduceres med hele 50 procent ved efterisolering! Det kommer meget an på, hvor gammelt og medtaget det enkelte hus er.

2. Kulde- og trækgener
Er du generet af kulde og træk i din bolig, kan det være en indikation af, at huset ikke isolerer godt nok. Kulde og træk vil ofte komme ind ved samlinger fx ved vinduer, døre og loft, hvor isoleringen ikke er tæt. Sådanne gener kan i høj grad forhindres med efterisolering omkring samlingerne.

3. Problemer med skimmelsvamp
Et andet tegn på at din isolering ikke er effektiv nok er, hvis du oplever skimmelsvamp i boligen. Skimmelsvamp sidder på vægge, når vægoverfladen er for kold og fugtig, hvilket kan være ganske sundhedsskadeligt. Problemer med skimmelsvamp kan til dels skyldes for dårlig isolering ved vægge og lofter.

Sådan foregår efterisolering

Her tjekker du behovet for efterisolering

Før efterisoleringsprojektet igangsættes, bør du undersøge boligens enkelte konstruktioner grundigt. Det drejer sig om tagkonstruktionen, loftrum, skunkrum, ydervægge, gulv mod terræn og gulv mod kælder. Både tilstanden på den gamle isolering og tilstanden på murene skal have et tjek. Hvis der fx er fugtproblemer, kan efterisolering ligefrem risikere at gøre ondt værre.

1. Tjek loftrummet og tagkonstruktionen
Du kan forholdsvist nemt undersøge husets tagkonstruktion fra loftrummet. Har du dog ikke adgang til et loftrum i dit hus, er tjekket sværere at udføre. I det tilfælde må du se på husets tegninger over tidligere isolering i huset.

2. Tjek skunkrummet
Skunkrummet i dit hus og dets vægge kan du nemt undersøge givet selvfølgelig, at du har adgang hertil. Ellers er du nødt til at fjerne noget vægbeklædning for at få en fornemmelse af, hvordan tilstanden af den nuværende isolering er, og hvor den sidder. Afgørende er det desuden at tjekke for problemer med fugt i konstruktionen.

3. Tjek ydervæggen
Har dit hus hulmure, kan det have hulmursisolering, som du bør udføre et grundigt tjek af inden eventuel efterisolering. Om dit hus har hulmursisolering kan undersøges via facaden ved enten at fjerne mursten eller ved at bore i fugen og kigge ind i hulmuren.

4. Tjek krybekælderen
Har du adgang til krybekælder, bør du også undersøge konstruktionen og isoleringen her. I krybekælderen kan der være ganske koldt, og der kan være problemer med fugt og skimmel, så man skal gøre sig helt sikker på, om efterisolering af denne konstruktion vil være det rigtige valg eller kun vil bringe yderligere skade.

Med den gode forundersøgelse af alle husets konstruktioner kan du roligt gå i gang med efterisoleringen, hvor der er brug for det.