Typiske skader på taget

Skader på taget kan have fatale konsekvenser

Skader på dit tag kan have fatale konsekvenser, og skal derfor tages seriøse og behandles hurtigst muligt. Her giver vi et overblik over de typiske tagskader.

Utæt undertag

Et undertag er det tag, der sidder under den udvendige tagbelægning. Det har den funktion at skabe ekstra tæthed, så der ikke slipper eksempelvis regnvand ind og dermed danner vandskader. Undertaget har altså en stor betydning for hele tagets funktion og tæthed. Hvis der opstår skader i undertaget, kan det derfor have store konsekvenser såsom vandskader og skimmelsvamp. De typiske skader i undertaget er sprækker og huller, som desværre hurtigt fører til råd og svamp. Huller og sprækker opstår af forskellige årsager. Ofte opstår de, hvis en storm eller kraftigt blæsevejr har revet en tagsten af, som falder ned på undertaget. En tydelig indikation på utæt undertag er dryppende vand fra loftet, og så er det en god idé at handle hurtigt så man undgår svamp, som kan være utrolig svært at slippe af med. Det bedste du kan gøre er hurtigt at lokalisere hvorfra vandet stammer og kontakte din lokale fagmand.

Ødelagt understrygning

Understrygning er en fugemasse af mørtel i loftet, der har til formål at holde taget tæt. Understrygning skal vedligeholdes, og det kan ikke helt undgås, at det sprækker og revner med tiden. Det skyldes at vind og vejr rykker på tagfladen, og der kan derved med tiden falde små klumper mørtelmasse af. Når understrygningen begynder at sprække og falde af, får vinden lettere ved at få fat i tagstenene og rykke dem af. Dette kan forårsage skader på hele taget og kan i værste fald danne huller i både det udvendige tag og undertaget. Afhængig af hvor store skaderne i understrygningen er, er der forskellige muligheder. I nogle tilfælde kan skaden udbedres ved, at man fjerne det løse mørtel, hvorpå man efterfølgende fuger igen. Er omfanget af skaden større, skal hele understrygningen skiftes.

Hul i tagbelægningen

Når man skal have opsat en skorsten eller et kvistvindue i sit tag, er der risiko for, at der går hul i tagfladen. Hvis det sker, kan der nemt trænge vand ind i hele tagkonstruktionen og dermed også ind i selve huset. Der kan gå lang tid før man opdager en skade på tagbelægningen, da det er sjældent, at man ser sit tag oppefra. Det tager noget tid før fugten trænger igennem undertag, fugning og loft, og der opstår derfor ofte vandskader og svamp ved en sådan skade.

Rådne vindskeder

Vindskeder er til for at forhindre nedbør i at trænge ind i selve tagkonstruktionen, og de forebygger dermed mod vandskader, der kan føre til råd og svamp i taget. Vindskeder er det bræt, der sidder parallelt med tagets hældning, og de gør samtidig taget pænere og mere æstetisk at se på. Hvis disse brædder falder af eller går i forrådnelse, har fugt fra nedbør nemmere ved at trænge ind under taget og danne vandskader. Man kan tjekke om træ er råddent ved at stikke en hård genstand, som f.eks. en skruetrækker, ind i det. Hvis man ikke møder megen modstand, og genstanden borer sig nemt gennem træet, er det tegn på råd, og man bør så skifte hele vindskeden.

Utæt skotrende

En skotrende er de to render, ofte lavet i zink, der møder hinanden, hvor tagpladerne går sammen i et hjørne. Hvis disse er utætte skyldes det ofte, at man glemmer at rense dem for grene, kviste og blade. Hvis dette glemmes, kan der opstå huller i zinken, eller renden kan blive tilstoppet, og så bliver vandet ikke ført ned i afløbet, men ud på taget. Utætte skotrender er en af de mest almindelige årsager til tagskader, og det er derfor vigtigt at rense og vedligeholde dem flere gange årligt.