Er det nødvendigt at fjerne sne fra taget?

Dette skal du være opmærksom på, hvis du har sne på taget

Er dit tag blevet ramt af store mængder af sne henover vinteren? Selvom vi herhjemme i Danmark ikke plages så forfærdelig meget af sne i løbet af de kolde og mørke vintermåneder, kan det være en ret god ide at få skrabet sneen væk. Særligt hvis du ikke er sikker på, om dit tag kan holde til snemængden. Her får du nogle gode råd til, hvornår og hvordan du fjerner sneen.

Udsatte tagtyper

Hvis du har et relativt nyt hus eller et tag, som er bygget efter bygningsreglementet, så har du som udgangspunkt ikke noget at være nervøs for. Det skyldes at disse tage er blevet dimensioneret efter den mængde sne, som der typisk falder i Danmark, og at de derfor sagtens kan håndtere den ekstra vægt.

Det er dog ikke alle tage, som muligvis ikke kan holde til den ekstra vægt, disse er:

  • Flade tage
  • Taget på skuret
  • Taget på udestuen
  • Taget på carporten eller garagen

Hvis du har et hus med fladt tag, kan det være nødvendigt at få fjernet sneen regelmæssigt, hvis der er faldet meget sne i løbet af vinteren. Det skyldes blandt andet, at der med tiden vil lægge sig mere sne, ligesom regn og slud kan være med til at øge vægten og belastningen på taget. Derudover kan det også være problematisk, hvis smeltevandet fra sneen ikke kan løbe ud af sig selv.

Hvis taget er overbelastet

Du er ikke i tvivl om, at dit tag er blevet overbelastet af for meget sne, for det vil typisk svaje på grund af den tunge vægt. Er taget overbelastet, skal du handle hurtigt, for at undgå skader på tagets konstruktion.

Hvis taget på dit skur eller din garage er blevet tynget af store mængder sne, vil det bedste være, at du får skrabet sneen væk. Hvis du ikke har mulighed for at fjerne sneen, eller hvis du blot gerne vil styrke taget yderligere, kan du klare dette med få hjælpemidler.

En nem og forebyggende behandling er at understøtte taget med stolper eller soldater. Disse soldater skal du placere lige under spærene og ikke under tagpladerne, for på den måde får du styrket tagets konstruktion. Hvis du i stedet placerer dem under tagpladerne, kan du nemlig risikere at ødelægge tagpladerne.

Hvornår du bør fjerne sneen

Det er relativ nemt at fjerne sneen fra dit tag, så længe du har en stige og en kost. Er der tale om et større tag, kan du være nødsaget til at træde ud på taget og fjerne sneen længst inde. Du skal dog være opmærksom på, at taget kan holde til din vægt, inden du træder op på det.

Hvis du har en bolig med et fladt tag og ovenlysvinduer, er det særlig vigtigt, at du får fjernet sneen regelmæssigt. Det skyldes først og fremmest, at den smeltede sne på ovenlysvinduerne kan give vandskader.

Ligeledes bør du også være opmærksom på, at sne ikke vejer lige meget, og jo længere tid sneen er på taget, des mere vil det veje og dermed belaste taget yderligere. Nyfaldet frostsne vejer eksempelvis ikke lige så meget som sne, der har ligget på taget igennem længere tid med blandet nedbør som regn, slud og sne.

Tagrenderne klarer smeltevand

Når sneen begynder at smelte, tager dine tagrender over, og du skal, som udgangspunkt, ikke foretage noget yderligere. Dog skal du være opmærksom på, at tagrenderne ikke buler eller begynder at revne, for så er der højst sandsynligt tale om frossen smeltesne i tagrenderne.

Er tagrenderne og nedløbsrørene frosset til, skal du have tøet dem op, ellers kan den resterende smeltesne på taget gøre skade på facaden. Du kan blandt andet banke isen i tagrender ud, ligesom du også kan klare det med el-varmetråde eller kogende vand.