Udskiftning af tagbelægning

Sådan skifter du det gamle tag ud med en anden tagtype

Når det er ved at være tid til en ny tagbelægning, kan man enten vælge at lægge den samme tagtype som den eksisterende eller at forny med en anden type. Når man vælger det sidste, skal man have i overvejelserne, hvordan det vil passe til huset både i udseende og i form, og man bør undersøge, om der er nogle lokale love og regler om tagbelægning at tage hensyn til.

Måske er du bare vild med en helt bestemt type tagbelægning og kan lige se den for dig som en måde at fuldende din bolig på. Forhåbentlig kan drømmen gå i opfyldelse, men først må du gøre dit forarbejde, så du ikke får problemer, når taget er lagt. Et hustag er meget udsat, hvorfor det ikke kun er æstetikken, der afgør hvilken tagbelægning, du skal vælge, men også funktionaliteten. Tænk i øvrigt over hvad der er overskueligt at vedligeholde, så du nemmest muligt opnår en lang levetid på dit nye tag.

Vælg den rigtige tagtype

De mest almindelige tagtyper rundt om i landet har meget forskellige forventede levetider, som bør tages i betragtning, når du planlægger udskiftning af tagbelægning til ny. Du kan vælge imellem flere tagtyper:

 • Kobber
 • Naturskifer
 • Zink
 • Almindelige teglsten
 • Betontagsten
 • Stålplader
 • Træ
 • Bølgeeternit
 • Skifereternit
 • Tagpap
 • Gummi og græs
 • Strå

Lange levetider

Heraf forventes kobbertag at holde længst med 80-100 år, mens stråtag forventes at holde kortets tid med 20-40 år. En afgørende variabel for tagets levetid ud over materialet er vedligeholdelsen gennem årene. Én ting er tagets levetid, en anden er, om den nye tagbelægning, du har i tankerne, overhovedet vil passe til husets type.

Fx vil det for et klassisk ældre parcelhus tage sig bedre ud med eternittag end stråtag eller teglsten. Du skal ligeledes være sikker på, hvad tagkonstruktionen kan holde til af vægt, så du ikke gør mere skade end gavn med udskiftning til nyt tag. Det er dimensionen af de nuværende spær, der afgør hvor tungt et tag, huset kan bære.

Kend de gældende love, regler og kommuneplaner

Gør dig selv den tjeneste at undersøge de gældende love og regler, hvis der er nogen, om tagbelægning i dit område. Det vil stå i officielle lokalplaner eller lignende – ikke i Bygningsreglementet. Derudover kan din kommune have erklæret visse bygninger eller hele bykvarterer for bevaringsværdige, hvilket kan have betydning for hvilken tagbelægning, dit hus må have. Undersøg også dette.

Kan du gøre det selv?

At lægge ny tagbelægning og hele processen inklusiv planlægning i det hele taget er ikke en simpel opgave. Det kræver et vist håndelag og en vis viden selv at give sig i kast med at lægge tag, hvorfor man bør forberede sig grundigt og med fordel tage fagkyndige med på råd. Sådan opnår du det bedste langsigtede resultat.

Umiddelbart er der ikke noget lovmæssigt, der forhindrer dig i at gøre det selv – lige bortset fra hvis det gælder afskaffelse af eternitplader. Gamle eternitplader kan have fået asbest med årene, hvorfor de ikke kan afleveres på genbrugspladsen. Forhør dig i dit lokalområde om, hvor du må skille dig af med dem, så du kan komme godt videre med dit tagprojekt.