Vær opmærksom inden du lægger nyt tag ovenpå det gamle

Er det nødvendigt at fjerne det gamle tag?

Når man skal lægge nyt tag, er den lette løsning helt sikkert, at montere det nye tag ovenpå det gamle. På den måde slipper man både for at afmontere det gamle tag og køre det til skrot samt omkostningerne ved dette. Det kan være en dyr affære at skifte sit tag ud, så mange vælger derfor at få lagt det nye tag på det gamle, da man på den måde ofte kan spare mange penge.

Læs meget mere om nyt tag her.

Dog er der nogle ting man skal være opmærksom på, før man bare monterer et nyt tag på et gammelt, og det er altid en fordel, at snakke med en erfaren fagmand først, da det i nogle tilfælde kan have negative konsekvenser.

En solid tagkonstruktion og et godt eksisterende tag

Det første du bør tjekke, hvis du overvejer at lægge et nyt tag ovenpå et gammelt er, om din tagkonstruktion kan holde til den ekstra vægt. Det giver sig selv, at der lægges ekstra pres på konstruktionen, når der lægges et nyt tag ovenpå et gammelt, da vægten øges bemærkelsesværdigt. Tagkonstruktionen er det, der skal holde hele taget, og hvis den ikke er solid nok til at holde to tage, bør du tage det gamle tag ned før du lægger nyt.

Der er stor forskel på vægten på de forskellige tagtyper, så i nogle tilfælde kan dobbelttag godt lade sig gøre. Fx er tagtyper og stålplader meget lettere ift. fx beton og teglsten.

En anden ting som du skal være opmærksom på, er i hvilken stand dit eksisterende tag er. Hvis dit eksisterende tag kun har få år tilbage, er utæt, hælder eller har skader, bør det altid tages ned før der monteres et nyt.

Fordelen ved at lægge et nyt tag ovenpå et gammelt er, udover man spare tid og penge på nedtagningen af det eksisterende, at det gamle tag fungerer som et undertag og beskytter mod vand og fugt.

En klodset kortvarig løsning

Når man ligger et nyt tag på et gammelt, er der den enorme ulempe, at man derved ikke kan tjekke hvilken stand tagkonstruktionen er i. Normalt hiver man det eksisterende tag af og kommer derved ned til konstruktionen, så man kan tjekke at den er i orden. Hvis tagkonstruktionen under det gamle tag er i dårlig stand, risikerer man, at det nye tag ovenpå det gamle får en meget kort levetid.

Det nye tag ville have haft en meget længere levetid, hvis det gamle tag var blevet taget ned, og man havde opdaget underkonstruktionens dårlige stand. Desuden kommer taget hurtigt til at se stort og klodset ud ved lag-på-lag løsningen, da det vil blive tykkere at se på end før.

Farlige konsekvenser

Ved huse der har eternittage fra 60’erne og 70’erne, skal man desuden være opmærksom på asbest. Før 1988, indeholdt eternittage det sundhedsskadelige stof asbest, og derfor bør et tag, der indeholder asbest altid rives ned. Desuden kan der være en brandfare hvis man ligger ståltag oven på fx betontag.

Det skyldes, at der kan opstå brandfarlige gasser mellem de to typer tage, som i værste tilfælde kan selvantænde.