Sådan tjekker du dit tag efter storm

Stilhed efter stormen

Efter en storm, kan der være kommet skader på dit tag og på resten af huset. Det er utrolig vigtigt, at man tjekker sit hus grundigt igennem for stormskader hurtigst muligt efter stormen, og at man får eventuelle skader udbedret så hurtigt som muligt.

Hvis man ikke reparerer stormskaderne, bliver skaderne og konsekvenserne endnu større ved næste storm eller blæsevejr. Hvis dele af taget fx er revet af, har vinden endnu lettere ved at få fat i tagstenene, og så risikerer man at miste hele taget næste gang. Desuden kan det få fatale konsekvenser, hvis regnen kan regne direkte ned på loftet. Det vil ofte medføre vandskader og skimmelsvamp, hvis man ikke hurtigt får udbedret skaden.

Gå en tur rundt om dit hus

Det første du bør gøre når stormen er stilnet af er at gå en tur rundt om dit hus og tjekke for nedfaldne tagsten eller tagmaterialer. Hvis der ligger meget tagmateriale på jorden, kan det altså tyde på, at stormen har fået revet en del af taget af. Man bør desuden tjekke tagrendernes tilstand, og tjekke om der ligger store grene på taget, som kan have forårsaget skader på taget.

Hvis man har mulighed for det, er det også en god idé at tjekke taget oppefra. Det kan man gøre ved enten at stille sig lidt fra huset og bruge en kikkert, kravle op på en stige, eller kigge ud af kvistvinduer, hvis man har det. Husk på, at det ikke er alle tagsten, der skal ligge fast på en tagkonstruktion – det er meningen, at nogle af dem kan vippe.

Tjek tagets tilstand indefra

Hvis taget har et loftrum, kan det være en god idé at tage et kig deroppe og se efter huller og løse tagsten. Hvis taget eller dele af taget er revet af, og det har regnet under stormen, er der måske endda kommet vandskader i dit loftrum. Hvis dit tag har understrygning, som de fleste tegltage fra 70’erne og før har, skal man tjekke efter revner, huller og nedfalden mørtel.

Hvis der er skader i understrygningen, skal det repareres hurtigst muligt, så taget ikke tager endnu mere skade ved næste storm. Hvis dit tag har et undertag, er det en god idé at tjekke efter om det har taget skade. Det er ofte sværere at tjekke skader på undertaget, og her kan det være en god idé at søge hjælp hos en fagmand.

Hvis taget har taget skade

Hvis du opdager skader på taget, skal du sørge for at få udbedret den hurtigst muligt uanset skadens omfang. Det første man bør gøre er at begrænse skadernes omfang ved fx at tildække huller i taget med en presenning, Hvis der er hul i taget bør du også fjerne møbler under hullet og stille en spand der til at opsamle det vand, der evt. slipper under presenningen.

Stormskader skal altid meldes til forsikringsselskabet, hvor tagskader meldes til husforsikringen og eventuelle skader på møbler eller andet indbo meldes til indboforsikringen. Forhør dig dernæst om dit forsikringsselskab har aftaler med bestemte firmaer, som du er forpligtet til at bruge ved stormskader.

Læs her hvad du kan gøre for at forberede dit tag/hus på storm.