5 tips: Kom utætheder i forkøbet

Læg nyt tag og kom utætheder o. lign. i forkøbet

Der kan være flere tegn på slid på dit tag, som du bør udbedre af sikkerhedsmæssige, energimæssige, økonomiske og/eller blot udseendemæssige grunde. Er dit tag utæt pga. revner, er der faldet tagsten af, eller har taget bare løse sten/plader, kan det være grund til fugtindtrængning fra regn og sne, der kan sprede sig til træværket såsom spær og lægter og siden ned i huset. Det kræver en så hurtig som mulig udskiftning af det gamle tag til et nyt. Det kan være hele taget eller evt. en reparation/udskiftning af enkelte tagsten/plader, som kræves. Slid på taget behøver ikke at ses som revner eller huller, men kan også være farven på taget, der er falmet. Igen er det ikke sikkert at hele taget behøver udskiftes af den grund. Måske kan en renovering af det gamle være vejen frem. Her renses taget i bund, inden det males. Dette kræver professionelt udstyr, da det hele handler om kvaliteten af afrensningen, og at taget sprøjtemales i en jævnt lag.

Behovet for tagrenovering er ikke nemt at vurdere

Hvornår og om dit gamle tag er tilstrækkeligt slidt til, at det har brug for en udskiftning, kan være svært selv at vurdere. Det kan være en bekostelig fornøjelse at skaffe nye materialer osv., men det er ikke værd at vente, hvis taget er så slidt, at det påvirker varmeregningen, indeklimaet og sundheden i boligen eller sikkerheden på grunden. Folk skifter tag af såvel energimæssige, økonomiske og sikkerhedsmæssige som rent æstetiske årsager, hvorfor det må være op til den enkelte at vurdere behovet for udbedring af tagets slid. I det følgende giver vi nogle eksempler på, hvornår du bør skifte hele eller dele af dit gamle tag ud med nyt. Slid på taget kan forekomme på forskellige områder og i forskellige udformninger. Det kan fx være porøse, utætte eller falmede dele på selve tagfladen, træværket, skorstenen eller tagrender.

Udskift taget ved utætheder og manglende tagsten

Når du skal vurdere, hvorvidt det gamle tag på dit hus har så meget slid efterhånden, at det kræver en udskiftning, kan du starte med at se efter revner eller større utætheder og i værste fald, om der er faldet nogle tagsten af. Er det tilfældet, anbefales det kraftigt at udbedre skaderne, da sådanne utætheder kan give fugt under tagfladen, der kan risikere at sprede sig længere ned i boligen og påvirke indeklimaet og sundheden negativt. Fugten vil typisk komme fra vejrforhold med fygesne eller regn. Med utætheder i taget er der samtidig betydelig sandsynlighed for, at indeklimaet bliver dårligt da isoleringen vil blive våd, og at du derfor får et ærgerligt energispild. Så er der ingen tid at spilde, og det gamle tag eller i hvert fald de mest slidte dele bør udskiftes til nyt så hurtigt som muligt.

Udskift eller mal taget, når det mister farven

Måske opdager du ved gennemsyn ikke nogen revner eller utætheder i dit tag, men det er heller ikke den eneste indikation af, at det er nødvendigt med en udskiftning gamle tag. Slid kan også ses på tagets farve. Har tagets farve ændret sig? Er farven falmet? Har den mistet gløden? Hvis ja, så kan det betyde, at taget bør renoveres. En sådan type slid kaldes kosmetisk forringelse. Du kan måske starte med at give dit tag en grundig afrensning og efterfølgende maling.

Om du kan nøjes med en rensning / maling af taget, kan du i øvrigt vurdere på undertagets og isoleringens stand.

Fra vurdering til udbedring af tagets slid

Hvis dit tag vedligeholdes dårligt, kan det skære år af levetiden, så det er afgørende med jævnlig god vurdering af dets slid og selvfølgelig en følgende passende behandling. Du kan fordelagtigt få en kyndig bekendt til at hjælpe med bedømmelsen for det gamle tag. Tager du beslutningen om, at det er tid til at udskifte hele taget, eller vil du nøjes med en reparation / renovering, er næste skridt så at finde ud af, hvem der skal udføre arbejdet. Det er altid en god ide at vælge en, som er medlem af Dansk Byggeri / Byg Garanti.

Læs her vores andre tips:
7 tips til at spare på varmeregningen
Tips til loftisolering